WBTR in Zuidplas

Wet bestuur en toezicht voor rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.


Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

 

Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.


Goed bestuur en toezicht


Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Dat kan op verschillende manieren.
Welke het beste past bij uw vereniging of stichting, maak u zelf uit. Als u die zaken regelt en vastlegt, laat u zien verantwoordelijkheid te nemen.

De wet gaat in op 1 juli 2021.

Informatie voor de sportverenigingen in Zuidplas

Wilt u ondersteuning betreffende het WBTR?

Sportstichting Zuidplas heeft samen met het Juridisch sportloket een webinar gegeven voor de sportverenigingen in Zuidplas. 

Hierin geeft Niels Laan door middel van een uitgebreide presentatie stap voor stap aan wat het WBTR inhoudt.


U kunt het Juridisch sportloket ten alle tijden bereiken voor meer informatie omtrend uw specifieke situatie. Ze zijn 7 dagen per week bereikbaar op 085 20 30 160


Wilt u de presentatie van de webinar ontvangen, stuur dan een mail naar sportenbewegen@sportstichtingzuidplas.nl