Modern besturen

jouw club klaar voor de toekomst

Duurzame sportaccommodaties

Onder leiding van Hans van Egdom

Staan jullie als bestuur stil bij de veranderde omgeving, bij kansen of bedreigingen voor je club? Hoe gaat het met het reilen en zeilen van de vereniging én met de toekomstbestendigheid? Hoe ga je als bestuur om met zaken als leiderschap, optimale samenstelling, het uitnodigen van nieuwe bestuursleden en positieve positionering?

Tijdens dit webinar:

Houd je een open gesprek met bestuurders van verschillende clubs over bestuurswerk;
Leer je wat leiderschap en visie binnen een vereniging betekenen;
Leer je kansen signaleren om jouw bestuur te versterken en hoe je het bestuur positief positioneert binnen de vereniging.

Meld u hier aan