Bijzondere Talenten

Bijzondere Talenten

Zwemles voor kinderen met een beperking

Ieder kind, zou op een verantwoorde manier moeten kunnen genieten van zwemmen. Kinderen die bepaalde vaardigheden en capaciteiten missen om mee te kunnen in het reguliere zwemonderwijs systeem, kunnen bij Sportstichting Zuidplas locatie Moordrecht terecht. Er wordt toegewerkt naar een regulier ENVOZ  A-zwemdiploma, dit bewerkstellen we via een aangepaste en op maat gemaakte route. Hier maken we van u kind een zwemtalent !

 

 

 

 

Kinderen gediagnostiseerd met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of met een concentratie probleem kunnen aansluiten bij deze bijzondere talenten groep. Een intake gesprek en voorzwemmen maakt onderdeel uit de niveau bepaling en het traject wat voor u talent wordt ingezet.  De groepen staan onder begeleiding van 2 vaste bewegingsagogen, dit om optimaal te kunnen differentiëren, te zorgen voor voldoende veiligheid en dat u talent een vaste docent heeft.

 

Er wordt er lesgegeven in een prikkelarm zwembad in kleine groepen. Afhankelijk van de groepssituatie op het moment van binnenkomst en het niveau wordt er lesgegeven in groepen van maximaal 4 tot 5 talenten. Er zal ook gewerkt worden met individuele stickerkaarten en/of pictogrammen om de talenten van u kind extra te stimuleren .