Sport & Bewegen

Update 13 april '21 Openingsplan voor Sporten:

Stap voor stap meer mogelijk

26 april: Geen verandering voor de sport

28 april: Einde avondklok

11 mei: Sporten binnen toegestaan/Uitbreiding: Sporten buiten

26 mei: Groepsgrootte max. 4 personen

26 mei: Doorstroomlocaties binnen open/Uitbreiding: Sporten Binnen en Buiten

16 juni: Groepsgrootte max. 6 personen

16 mei: Evenementen toegestaan/ Uitbreiding: Sporten Binnen en Buiten

7 juli: Groepsgrootte max. 8 personen/Uitbreiding: Sporten Binnen en Buiten

???? Einde maatregelen

 

Deze datums hangen af van het aantal opnames van corona patiënten in Ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximumaantal bezoekers.

Sport en Bewegen vraag en antwoord

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

 

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

 

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

 

Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

 

Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Wedstrijden in topsportcompetities zijn per 17 december hervat.
Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen voor kinderen?
Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. Maar er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente. En jongvolwassenen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Waarom wordt de leeftijdsgrens tot 27 jaar aangehouden als het gaat over sporten in teamverband?
Het kabinet wil met deze maatregel jongvolwassenen meer ruimte geven om sociaal en fysiek actief te zijn, met het oog op hun mentale en lichamelijke welzijn.

 

Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

 

Jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen gewoon trainen op sportaccomodaties. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente. (exclusief trainer)

Wat wordt er bedoeld met ‘op initiatief, of in opdracht van’ de gemeente?
Een sportaanbieder kan aan de gemeente goedkeuring vragen om op een bepaalde locatie een activiteit te organiseren.

 

Kan ik de zwemlocatie voor natuurwater in mijn omgeving bezoeken?

 

Zwemlocaties in de natuur,  zoals recreatieplassen en meertjes zijn geopend. Er zijn gemeenten die ook buitenzwembaden openstellen. 

 

Andere vraag?

 

Heeft u vragen naar aanleiding van de coronaregels, Jeugdfonds Sport & Cultuur of buiten sporten , dan kunt u contact opnemen door te mailen naar sportenbewegen@sportstichtingzuidplas.nl of bellen

Het laatste nieuws en een overzicht van alle geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vindt u op de website van de rijksoverheid. Of bel het landelijke informatienummer 0800-1351. Dit nummer is elke dag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Terug naar corona vraag en antwoord