Aangepast sporten

Grenzeloos actief

Medio november 2017 heeft de gemeente zich aangesloten bij Grenzeloos Actief. Dit initiatief geeft iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. Het sport- en beweegbeleid van Grenzeloos Actief is landelijk dekkend en ondersteunt instellingen om een passend sport- en beweegaanbod te creëren.

 

Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. Uniek Sporten is de regionale partner van Sportstichting Zuidplas. Zij bevorderen het sportaanbod voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd ondersteunt Uniek Sporten sportaanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden en helpen ze mensen met een beperking de juiste sport te vinden. Zo brengt Uniek Sporten sporters en sportaanbieders met elkaar in contact. Dus zoekt u een sport? Klik dan hier om naar de website Uniek Sporten te gaan.

 

Naast dat de stichting aangesloten is bij Grenzeloos Actief, activeren wij ook sportverenigingen in Zuidplas om hun sportaanbod diverser te maken en maatschappelijk bezig te zijn. Daarom ondersteunt Sportstichting Zuidplas initiatieven die een aangepast sportaanbod willen realiseren en helpen wij bij het opstarten van een nieuw beweegaanbod.  

 

Om de verenigingen een platform te geven, organiseert Sportstichting Zuidplas jaarlijks een sportdag speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens G-Olympics staat sport, spel en plezier centraal.