Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk sporten

Sportstichting Zuidplas zet sport en bewegen in als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Belangrijk is dat de sportstichting in het voorveld actief is, omdat daar de meeste winst te behalen valt. Door deze uitdagingen preventief of vroegtijdig met twee handen aan te pakken worden ziektekosten op lange termijn verlaagd en wordt de levenskwaliteit van de bewoners van de gemeente Zuidplas verbeterd.

Om deze doelen te realiseren werkt Sportstichting Zuidplas samen met verschillende beleidsvelden binnen de afdeling Samenleving van de gemeente Zuidplas en het Social Team (the civil society) en diverse maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van maatschappelijke projecten waar wij aan hebben gewerkt zijn Samen Sport Samen Leven, In Beweging, Sport4Work en Kids to Move.