Sportvisie

Sportvisie

Sport- en Accommodatievisie 2020-2030 gemeente Zuidplas


Sportstichting Zuidplas is het uitvoeringsorgaan voor het sportbeleid van de gemeente Zuidplas.


De ambities in deze visie zijn:
1.     In Zuidplas kan iedereen meedoen
2.     In Zuidplas werken we zoveel mogelijk samen
3.     In Zuidplas heeft de jeugd de toekomst
4.     In Zuidplas kun je overal sporten in alle dorpen

Op 15 september 2020 is de Sport- en accommodatievisie 2020-2030  in de gemeenteraad besproken.

Mede door de financiële onzekerheid die Corona met zich mee brengt - en zeker nog gaat brengen – heeft de Raad ingestemd met een amendement op het Raadsbesluit. Hierdoor is niet alles toegewezen dat is aangevraagd.

In de sportvisie wordt 2 fte extra gevraagd voor de uitvoering van het sport- en beweegprogramma en daarnaast 75.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek naar accommodaties.  Het haarbaarheidsonderzoek is goedgekeurd.

Door de financiële onzekerheid is 1 fte i.p.v. 2 fte voor de uitvoering van het sport- en beweegprogramma goedgekeurd.

Download de sportvisie