Schoolsport

Schoolsport

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst


Immers wie investeert in de jeugd kan hier in de toekomst profijt van hebben. Daarom is het belangrijk dat jongeren op allerlei gebieden een goede start kunnen maken. Naast veilig opgroeien is buiten spelen, bewegen of sporten heel belangrijk.

Sportstichting Zuidplas organiseert daarom het gehele jaar activiteiten voor de jeugd zodat de leerlingen op verschillende tijden met verschillende sporten in aanraking komen.
De activiteiten worden georganiseerd tijdens en na schooltijd met de mogelijkheid om door te stromen naar de sportverenigingen.

 

First Moves

Voor de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs


Voor de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs organiseren we beweegactiviteiten in de gymzaal. 


Hierbij dagen we de kinderen uit om te bewegen door een parcours uit te zetten waar ze verschillende basisvaardigheden van bewegen ontwikkelen en plezier beleven aan het sporten. Ouders kunnen bij de "FirstMoves" aanwezig zijn en samen met hun kind sporten en bewegen. 

Door vroegtijdig te starten met sporten en bewegen zal het kind zijn lichaam leren ontdekken en vaardigheden ontwikkelen zoals balans, kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. 

Sport clinics

Voor de groepen 4 en 5 van het basisonderwijs

 

In samenwerking met de sportverenigingen binnen Zuidplas zal er voor de kinderen in de groepen 4 en 5 verschillende sportclinics gegeven worden. Hier staat het KVD Model centraal, dit staat voor Kennismaken, Verdiepen en Doorstromen met onderstaande opbouw per clinic.

2 x kennismaken met de sport tijdens de gymles
1 x na schooltijd verdiepen met meerdere klassen en scholen
3 x gratis meetrainen bij de sportvereniging en een eventueel lidmaatschap aangaan.

Schoolsportdagen

Sportdagen voor de groepen 6 en 7


Jaarlijks worden de schoolsportdagen in verschillende dorpskernen georganiseerd voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs.

Tijdens de schoolsportdagen staat vermaak en plezier bovenaan. Sportaanbieders van verenigingen zorgen voor dit vermaak en plezier en proberen zo de leerlingen enthousiast te maken voor hun sport zodat ze na de sportdagen hiermee verder kunnen gaan.

Schoolsporttoernooien

Schoolsporttoernooien voor de groepen 8


Voor de groepen 8 van het basisonderwijs zullen er per dorpskern twee schoolsporttoernooien worden georganiseerd. 

De winnaars van de toernooien zullen aan het eind van het schooljaar tijdens "The Finals" tegen elkaar strijden voor de titel 'Beste team van Zuidplas'. 

MQ scan

Aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen


De MQ test is een makkelijke, simpele en betrouwbare test die inzicht geeft in de motoriek van een leerling. Door leerlingen te testen op school kunnen we inzicht krijgen hoe de motoriek verloopt en verbeteren waar nodig is, waardoor hij/zij plezier behoudt of juist krijgt in het bewegen.


Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid maar verbetert het vermogen tot nadenken, verbetert de slaap, geeft energie en zo zijn er nog veel meer redenen waarom sporten/bewegen goed is.