Accommodaties

Accomodaties vraag en antwoord

Welke faciliteiten zijn gesloten?

In al onze accommodaties zijn zowel de horeca- als de sportfaciliteiten gesloten. Dit geldt ook voor de fitness centra (Flexxgym en Brothers) die zich binnen onze sportcentra bevinden. Bekijk de websites www.flexxgym.nl en www.basic-fit.com voor hun berichtgeving omtrent het Corona virus.

 

 

Wanneer gaan de binnensportaccommodaties weer open?

Sportstichting Zuidplas hanteert hierbij de richtlijnen vanuit de overheid en de gemeente Zuidplas. In ieder geval zijn al onze accommodaties tot en met 19 mei gesloten. Mocht er een wijziging in de datum plaatsvinden dan wordt dit verspreid via onze website en onze sociale media kanalen.Wordt de huur van de accommodaties doorberekend?

De kosten voor de verhuringen in de periode tussen 13 maart en 5 april 2020 zijn door de Sportstichting Zuidplas kwijtgescholden. Om ons standpunt te bepalen ten aanzien van de wijze waarop wij willen omgaan met het doorberekenen van de huur vanaf 6 april, gaan wij af op wat ons o.a. wordt ingegeven door de branchevereniging. Daarnaast onderhouden wij ook nauw contact met de gemeente Zuidplas om op een verantwoordelijk wijze hierin tot een besluit te komen. Beide hebben aangegeven dat het nog te vroeg is om tot een eenduidige handelswijze te komen. We hebben hier te maken met een situatie van overmacht. Totdat er officieel een beslissing wordt genomen over de afhandeling zullen wij de kosten van de huur in rekening moeten brengen

 

 

Kan ik alvast een aanvraag indienen voor het volgende seizoen 2020-2021?

Vanaf 20 april a.s. kan iedere gebruiker van onze sportaccommodaties een aanvraagformulier voor het seizoen 2020-2021 verwachten. Deze zal per e-mail verzonden worden.

 

 

Hoe krijg ik contact met een medewerker van de sportaccommodatie?

In verband met de sluiting van onze accommodatie zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Je kunt ons bereiken via het e-mailadres reserveringen@sportstichtingzuidplas.nl. Gedurende de sluiting worden mails gelezen en beantwoord.

 

 

Worden gemiste trainingen, wedstrijden etc. nog ingehaald?

Raadpleeg hiervoor uw sportvereniging of de website van de betreffende sportbond. Volg ook de berichten op de website van NOC NSF.

 

Terug naar corona vraag en antwoord